Bảo vệ

Các hệ thống an ninh hiện đại ngày càng được yêu cầu trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và quân sự như an ninh cơ sở hạ tầng và thương mại, an toàn giao thông và tầm nhìn ban đêm, chèo thuyền giải trí, giám sát chữa cháy, giám sát và phát hiện & theo dõi quân sự. Để đạt được mục đích giám sát & thu nhận mục tiêu và theo dõi, cần phải xây dựng một hệ thống video phù hợp để tạo ra hình ảnh hoặc bản ghi. Tại trung tâm của những hệ thống video phức tạp này, tất cả nguồn điện, tín hiệu và dữ liệu đều được truyền qua một hệ thống vòng trượt. Nó cung cấp khả năng truyền tải vô tận 360 ° số lượng lớn hình ảnh hoặc ghi từ bộ phận quay đến bộ phận cố định và tránh dây bị xoắn trong khi quay. Đó là lý do tại sao hệ thống video modem là ứng dụng có nhu cầu lớn nhất trong các vòng trượt.

app7-1

Các hệ thống an ninh hiện đại ngày càng được yêu cầu trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và quân sự như an ninh cơ sở hạ tầng và thương mại, an toàn giao thông và tầm nhìn ban đêm, chèo thuyền giải trí, giám sát chữa cháy, giám sát và phát hiện & theo dõi quân sự. Để đạt được mục đích giám sát & thu nhận mục tiêu và theo dõi, cần phải xây dựng một hệ thống video phù hợp để tạo ra hình ảnh hoặc bản ghi. Tại trung tâm của những hệ thống video phức tạp này, tất cả nguồn điện, tín hiệu và dữ liệu đều được truyền qua một hệ thống vòng trượt. Nó cung cấp khả năng truyền tải vô tận 360 ° số lượng lớn hình ảnh hoặc ghi từ bộ phận quay đến bộ phận cố định và tránh dây bị xoắn trong khi quay. Đó là lý do tại sao hệ thống video modem là ứng dụng có nhu cầu lớn nhất trong các vòng trượt.